Scientific journal
Advances in current natural sciences
ISSN 1681-7494
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 0,778

Issue №8 in 2016

Chemistry
9-14
Akhmadova Kh.Kh., Magomadova Mad.Kh., Magomadova Mar.Kh., Syrkin A.M.
15-19
Brovko O.S., Palamarchuk I.A., Sloboda A.A., Boytsova T.A., Gagushkina A.A., Gagushkina A.A., Valchuk N.A.
20-24
25-30
31-35
36-41
42-49
50-54
55-60
61-66
Agricultural sciences
67-72
73-77
78-83
84-87
88-92
Kulkeev E.E., Taychibekov A.U., Amanova К.S., no name
93-97
Kurbanov R.F., Saitov V.E., Khodyrev I.N.
98-103
104-109
Moiseev V.V., Moiseev A.V., Logvinov A.V., Mischenko V.N., Logvinov V.A., Shevchenko A.G., Shuvalov A.A.
110-113
114-119
Protopopova V.V., Gabysheva L.P., Gabysheva L.P.
120-125
126-133
134-138
139-144
Earth sciences
Alcova E.L., Panishev S.V., Kozlov D.S., Maksimov M.S.
145-149
150-155
Baenguev B.A., Mokryy A.V., Kanitskaya L.V., Belykh O.A.
156-160
Bazarov R.T., Basyrova E.I., Sinetova R.G., Tishkina T.V.
161-165
Ganzey L.A., Razzhigaeva N.G., Nishimura Yu., Arslanov Kh.A., Grebennikova T.A., Lebedev I.I., Lebedev I.I., Maksimov F.E., Petrov A.Yu., Gorbunov A.O., Naumov Yu.A.
166-172
173-177
178-182
183-187
Moiseev B.V., Zemenkov Yu.D., Nalobin N.V.
188-194
195-199
200-204
205-210
211-214
215-219
220-224
225-231