Scientific journal
Advances in current natural sciences
ISSN 1681-7494
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 0,778

Issue №2 in 2013

Medical sciences
Akhmetova N.S., Tebenova K.S., Tuganbekova K.M., Rahmetova A.M.
9-11
12-14
Sarbasheva M.M., Bittirova A.A., Atabieva Z.A., Bittirov A.M., Bittirov A.M.
15-16
17-14
Biological sciences
22-26
27-30
31-35
36-41
42-46
Agricultural sciences
47-50
51-53
Bashirov V.D., Levin E.V., Sagitov R.F., Antimonov S.V., Gulak M.Z.
54-60
61-64
Mazurkin P.M., Tarasova E.I.
65-72
73-76
77-79
80-81
82-85
86-92
93-100
,
101-102
102-103
103-105
Medical sciences
, ,
105-105
, ,
105-106
,
106-106
,
107-107
, , , ,
107-108
Biological sciences
, , , , , , ,
108-108
Medical sciences
, ,
108-109
,
109-109
109-110
Medical sciences
, , ,
111-112
112-115
115-118
Biological sciences
Petrenko V.M.
119-120
,
120-121
, ,
121-125
125-127
, , ,
128-128
, , ,
128-129
Biological sciences
130-130