Scientific journal
Advances in current natural sciences
ISSN 1681-7494
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 0,778

Issue №9 (part 2) in 2014

Medical sciences
Dadykina A.V., Tkachuk V.E., Denisenko М.А.
9-10
11-16
17-22
Osipova E.V., Chegurov O.K., Matveeva E.L., Gasanova A.G.
23-27
28-32
33-37
38-42
Biological sciences
43-47
48-51
52-55
56-58
59-63
64-69
Struchko G.Yu., Мerkulova L.M., Kostrova O.YU., Mikhaylova M.N., Drandrova E.G., Arlashkina O.M.
70-72
Shingisov A.U., Urazbayeva K.A., Taspoltaeva A.R., Mussaeva S.A., Kobzhasarova Z.I.
73-77
78-83
84-89
90-95
96-100
101-104
105-110
111-114
115-119
Agricultural sciences
120-124
125-128
Mataev M.M., Nuketaeva D.Zh., Abdraymova M.R., Nurbekova M.A., Tursinova J.I.
129-132
133-136
Beysembayev K.M., Mendikenov K.K., Shmanov M.N., Zverev N.A., Esmagambetov A., Razov I.O.
137-142
143-147
Erniyazova Zh.N., Kalmakova Zh. A., Utegenova K.A.
148-152
153-154
155-158
159-161
162-166
Tatina E.S., Esilbaeva B.T., Kislitskaya V.N., Ibraeva L.K., Kultanov B.Zh., Dosmagambetova R.S.
167-169
170-172
173-174
175-180
181-183
Solomin V.G., Solomina O.Ye.
184-187
188-188